Design Manuál (základní stavební prvek Corporate Design - jednotného vizuálního stylu)

Základním stavebním prvkem jednotného vizuálního stylu společnosti je Design Manual. Tento musí splňovat všechny požadavky na stanovení jednoznačného vnímání společnosti v návaznosti na její současné postavení na trhu a, ale zároveň i akceptovat směr jejího vývoje a cílů a nezaměnitelně vymezovat její celkovou identitu. Musí být pro společnost jasným základem pro zásady a způsob její prezentace.

Design Manual jako takový se skládá z několika částí a jeho konečnou podobu je třeba přizpůsobit potřebám společnosti. Není důležité mít v Design Manualu specifikovány všechny nástroje pro komunikaci, tento je třeba velmi citelně přizpůsobit jak současným, tak i výhledovým potřebám společnosti a vytvořit tak opravdu funkční nástroj pro zviditelnění a odlišení se od konkurence. Je všek nutné brát v úvahu i nastalý vývoj a skutečnost, že tak jak vše kolem nás stárne, stárne i Design Manuál. A proto je pro každou společnost nesmírně důležité dbát o aktuální podobu tohoto nástroje pro zachování hodnoty a jeho celkového přínosu. Ať už se jedná například o rychlejší růst společnosti, rozšíření jejího pole působnosti čí jiný vývoj, kdy se stávající Design Manual stává nedostačujícím. V těchto případech je nutné Design Manuál přizpůsobit těmto změnám a rozšířit ho či doplnit. Stejně tak je i nutné sledování trendů vývoje designu a tyto nechat zapracovat do Design Manualu, popřípadě zpracovat přímo redesign jednotlivých částí. Veškeré zásahy a úpravy však musí být zcela v duchu stávající koncepce a nemohou vybočovat z linie základní filosofie společnosti.

Naše společnost je připravena Vám zhotovit kdykoliv nabídku přímo na míru Vašim potřebám. V případě jakých koliv dotazů nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Ronela TEAM

Základní přehled jednotlivých částí Design Manualu:

 1. Zpracování základní části - logotyp, barevnost a typografie
  • Značka
   • užití značky v textu ve slovní podobě
   • umístění na síti
   • konstrukce
   • ochranný prostor
   • rozměrová řada logotypu
   • použití se sloganem (claim)
   • použití loga v tištěném textu
  • Barevnost
   • specifikace barev ve škále CMYK, RGB a RAF (pro samolepicí fólie), PANTONE atd…
   • jenobarevná varianta
   • černobílá varianta
   • negativní podoba
   • povolené varianty použití logotypu
   • použití na podkladové ploše
   • příklady nepovoleného použití logotypu
  • Typografie
   • základní písmo společnosti
   • doplňkové písmo společnosti
 2. Zpracování vizuálního stylu
  • grafický prvek vizuálního stylu
  • specifikace prvku vizuálního stylu
  • příklady použití prvku vizuálního stylu
  • základní barevná škála
   • základní barva
   • doplňkové barvy
 3. Zpracování základních firemních tiskovin
  • merkantilní tiskoviny - princip komunikace
  • vizitky
  • hlavičkový papír
   • hlavičkový papír základní
   • hlavičkový papír ředitele společnosti standardní
   • hlavičkový papír ředitele společnosti reprezentativní
  • obálky v požadovaných formátech
  • razítko
   • kulaté
   • hranaté - včetně číslování
 4. Zpracování speciálních firemních tiskovin
  • pravidla užití ochranné známky v tiskových materiálech
  • pravidla užití ochranné známky v inzerci
  • užití ochranné známky na reklamních médiích
  • objednávka
  • faktura
  • prezentační desky
   • pro běžné použití
   • reprezentativní
  • technická a obchodní dokumentace
   • titulní strana barevná - popř. pro dotisk na laserové tiskárně
   • tituní strana černobílá - pro tisk na laserové tiskárně
   • vnitřní listy - šablona pro textové editory
  • blok A5, A4 …
  • balící papír
  • lepící pásky
  • poštovní etiketa
  • kroužkové desky, šanony, slohy
  • průkaz zaměstnance, jmenovka
  • tisková zpráva/oznámení - elektronická i tištěná podoba
  • jednoduchá pozvánka - pro opakované použití na běžné akce (přednášky, semináře,..)
  • produktové listy
  • reklamní letáky, skládačky, plakáty, brožury - základní konceptuální návrh
 5. Zpracování výstavních prezentací
  • základní principy
  • veletržní stánek - konceptuální návrh v daném CI stylu
  • informační stojan/stolek - pro menší prezentační akce
 6. Zpracování ostatních prezentací
  • exteriérový informační systém - označení budov
  • interiérový orientační systém
  • označení firemních automobilů - osobní, užitkové, nákladní, speciální …
  • vlajka, třepetalka, vlaječka na stůl
  • bannery, transparenty, reklamní tabule, billboardy …
  • propagační předměty - reklamní dárky standardní a VIP…
  • pacovní oděvy, firemní stejnokroje
 7. Zpracování elektronických prezentací
  • grafika záhlaví pro emailové zprávy
  • multimediální prezentace
   • šablona pro firemní PPT prezentanci - reprezentativní nebo slavnostní
   • šablona pro jenoduchou PPT prezentanci - technické prezentace pro zákazníky
  • www stránky - základní konceptuální grafický návrh
 8. Zpracování madiálních prezentací
  • základní konceptuální návrh mediálních kampaní
  • reklamní upoutávka
  • mediální vizitka
  • televizní reklama
  • rádiová reklama
  • tisková reklama