Corporate Identity

Corporate Identity je jedinečná a ucelená filozofie firmy, která se specifickými způsoby projevuje ve všech formách vnitřní i vnější komunikace, ve vizuálních prvcích společnosti i v principech interní firemní kultury.

Corporate Identity se skládá ze tři základních oblastí:

  1. Corporate Design (jednotný vizuální styl)
  2. je vytvoření osobitého, identického, pro firmu typického obrazu, který odpovídá firemní filozofii a jejím cílům. Jednotný a promyšlený způsob prezentace firmy je základním předpokladem k dosažení nezaměnitelné a snadno zapamatovatelné tváře společnosti na trhu. Jednotná pravidla této prezentace jsou pak zpracována v manuálu vizuálního stylu (Design Manual).

  3. Corporate Communication (jednotná firemní komunikace)
  4. je systematické budování firemní reputace (reputation management), vytváření pozitivního postoje obchodních partnerů ke společnosti a udržování jednotného stylu všech komunikačních aktivit, odpovídající firemní filozofii. Klíčovými nástroji jsou public relations, marketingové strategie, reklama atd.

  5. Corporate Culture (jednotná firemní kultura)
  6. je soubor hodnot a interních norem, vztahujících se k naplnění firemní filozofie uvnitř společnosti. Patří zde např. pravidla jednání s klienty, způsoby oblékání, řešení různých druhů situací atd.